راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک2(ویژه مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ترمودینامیک2(ویژه مهندسی شیمی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد علی باغبان زاده - محمد حسین اقبال احمدی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۰-۸
۱۳۹۵
۶
شومیز
۴۸۸
۳۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۶۳۵
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۹۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۲۸۷۷
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۶۰۰
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۰۹۷۶
کنترل فرآیندها