راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 1 کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 1 کلیه رشته ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۰۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۸-۶
۱۳۹۴
۱۰
شومیز
۵۹۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۵۱۰
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۹۹۵
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۱۱۲۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۷۰۵۰
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۹۸۹
کنترل فرآیندها