راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 1 کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 1 کلیه رشته ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۰۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۸-۶
۱۳۹۶
۱۱
شومیز
۶۱۰
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۱۲۲۳
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۸۰۶
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۳۹۴۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۴۹۸
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۲۲۰
کنترل فرآیندها