راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 1 کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 1 کلیه رشته ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۰۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۸-۶
۱۳۹۷
۱۱
شومیز
۶۲۲
۵۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۴۴۳
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۴۳۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۹۷۴
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۱۳۰
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۳۱۸
مکانیک سیالات جلد 1