راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی و پیاده سازی زبان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۹-۹
۱۳۹۳
۳
شومیز
۲۵۶
۱۵۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۰۵۶
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۱۰۹
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۵۵۹
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۵۴۷۶
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۵۴۵۸
هوش مصنوعی