راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | راهسازی و روسازی راه | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : راهسازی و روسازی راه
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
پیمان درخشانی - علیرضا خانی
ناظر علمی : حسام شریفیان
۷۳۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۰۶-۸
۱۳۸۹
۱
شومیز
۲۶۲
۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۲۹۲
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۹۵۲۴
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۰۲۷
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۴۶۱
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۶۳۴
طراحی سازه های