راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مجموعه سوالات مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مجموعه سوالات مهندسی عمران (سراسری 89)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین زیر نظر علیرضا زجاجی
۷۳۰۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۸۲-۵
۱۳۸۹
۱
شومیز
۸۸
۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۶۳۸
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۹۸۸۸
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۱۸۳
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۶۱۸
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۷۷۶
طراحی سازه های