راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک آزمون های تالیفی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : بانک آزمون های تالیفی مهندسی عمران
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین زیر نظر محمدرضا مشایخی
ناظر علمی حسام شریفیان
۷۰۹۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۰۹-۹
۱۳۸۹
۲
شومیز
۳۸۴
۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۴۸۰
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۰۷۶۳
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۷۸۳
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۹۵۱
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۶۰۸۶
طراحی سازه های