راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی عمران | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : زبان تخصصی عمران
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی زهتاب
جلال صالحی مبین
۷۰۹۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۷۶-۴
۱۳۸۹
۴
شومیز
۴۹۸
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۴۳۲
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۹۶۵۸
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۰۷۴
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۵۰۸
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۶۷۲
طراحی سازه های