راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی عمران | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : زبان تخصصی عمران
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی زهتاب
جلال صالحی مبین
۷۰۹۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۷۶-۴
۱۳۸۹
۴
شومیز
۴۹۸
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۵۳۳
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۹۷۷۰
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۱۲۱
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۵۵۳
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۷۲۵
طراحی سازه های