راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی سازه های فولادی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : طراحی سازه های فولادی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد رضا میر جلیلی - علیرضا فرهید زاده
۷۳۰۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۹۲-۴
۱۳۸۹
۱
شومیز
۳۲۸
۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۲۰۴
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۲۸۷۸
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۷۰۲۸
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۵۹۰۲
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۷۰۸۷
زبان تخصصی عمران