راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی کامپیوتر | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : زبان تخصصی کامپیوتر
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر ارسطو خلیلی فر -دکتر فائقه شاه حسینی
۷۱۷۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۳۳-۲
۱۳۹۶
۴
شومیز
۴۶۰
۴۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۳۳۰
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۸۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۰۹۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۲۵۳
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۱۷
انتقال داده ها