راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی کامپیوتر | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : زبان تخصصی کامپیوتر
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر ارسطو خلیلی فر -دکتر فائقه شاه حسینی
۷۱۷۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۷-۲
۱۳۹۴
۳
شومیز
۶۱۰
۳۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۹۰۰
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۱۹۰
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۰۱۲
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۶۷۲
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۱۴۴۵
هوش مصنوعی