راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار و احتمال... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : آمار و احتمال مهندسی(برق_کامپیوتر_ریاضی - و...)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
اباذر نور حسینی
۷۱۲۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۲۸-۳
۱۳۸۹
۲
شومیز
۳۸۴
۸۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۵۷۱
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۳۲۴۹
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۵۰۵۰
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۲۲۹۷۵
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۸۱۴۴
ریاضیات مهندسی(برق