راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | الکترومغناطیس(تست های... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : الکترومغناطیس(تست های تالیفی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
آیدین بهناد
۷۱۴۹
۹۶۴-۵۰۱-۱۸۶-۸
۱۳۸۵
۱
شومیز
۱۳۴
۲۰,۰۰۰
   شامل 123 تست تالیفی با پاسخ های کاملا تشریحی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۵۷۸
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۰۷۶۶
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۳۷۳۵
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۲۰۰۳۴
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۷۰۴۰
ریاضیات مهندسی(برق