راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فرهنگ و هنر و ادبیات... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   هنرهای نمایشی وتصویری
نام کتاب : فرهنگ و هنر و ادبیات ایران وجهان نقد هنری وادبی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدیپرنا - محمد پرنا
۷۲۹۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۲۲-۴
۱۳۸۷
۱
شومیز
۶۷۲
۱۱۰,۰۰۰