راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب چهارم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۴
۹۶۴-۵۰۱-۱۹۴-۹
۱۳۸۶
۱
شومیز
۳۷۴
۶۲,۰۰۰
   آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۲۵۶
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۰۶۳
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۱۶۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۰۱۳
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۲۷۱
مرمت و احیای بناها