راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب سوم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۵۰-۷
۱۳۸۸
۲
ش.میز
۴۶۲
۸۰,۰۰۰
   شامل تستهای سراسری کنکور کارشناسی ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۵۰۷
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۳۱۸
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۳۸۷
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۲۸۰
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۶۰۴۶
مرمت و احیای بناها