راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب سوم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۵۰-۷
۱۳۸۸
۲
ش.میز
۴۶۲
۸۰,۰۰۰
   شامل تستهای سراسری کنکور کارشناسی ارشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۳۳۸
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۱۵۲
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۲۳۹
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۱۱۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۵۷۸۹
مرمت و احیای بناها