راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب دوم مبانی نظری...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۱۰-۴
۱۳۸۶
۱
شومیز
۲۱۶
۳۸,۰۰۰
   مبانی نظری مرمت

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۷۷۳
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۶۰۷
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۷۰۵
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۸۱۱
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۴۹۳۳
مرمت و احیای بناها