راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کتاب اول بخش :سوم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۱۶-۶
۱۳۸۶
۱
شومیز
۴۳۰
۷۲,۰۰۰
   فرهنگ و هنر ایران وجهان بخش سوم :به زبان تصویر

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۷۷۴
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۶۰۹
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۵۴۶
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۸۱۴
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۴۹۳۹
مرمت و احیای بناها