راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب اول بخش اول)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۱
۹۶۴-۵۰۱-۰۸۶-۱
۱۳۸۵
۱
شومیز
۳۲۸
۴۵,۰۰۰
   فرهنگ و هنر ایران وجهان بخش اول : ایران

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۵۴۹
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۴۹۶
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۳۳۴
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۲۵۸۳
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۴۰۳۸
مرمت و احیای بناها