راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرمت و احیای بناها و بافت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

نام کتاب : مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی (کتاب اول بخش:دوم)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۰۲
۹۶۴-۵۰۱-۰۸۵-۳
۱۳۸۵
۱
شومیز
۳۶۴
۵۰,۰۰۰
   فرهنگ و هنر ایران و جهان بخش دوم :جهان

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۰۰
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۱۸۹
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۰۴۲
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۳۳۰۰
مرمت و احیای بناها
توضیحات| نمایش:۵۶۸۳
مرمت و احیای بناها