راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات مهندسی مکانیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : ریاضیات مهندسی مکانیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
آرش بهرامی
۷۱۳۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۷۴-۰
۱۳۸۹
۱
شومیز
۲۳۲
۵۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۴۵۵
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۸۰۰۱
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۵۴۶
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۹۲۵
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۰۱۴
مهندسی معدن 3