راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات مهندسی مکانیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : ریاضیات مهندسی مکانیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
آرش بهرامی
۷۱۳۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۷۴-۰
۱۳۸۹
۱
شومیز
۲۳۲
۵۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۱۹
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۹۲۱
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۴۱۹
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۷۱۳
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۸۹۴
مهندسی معدن 3