لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ارتعاشات
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حمزه صالحی پور - روح اله حسینی
۷۲۳۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۲۷-۴
۱۳۹۳
۳
شومیز
۴۶۴
۲۵۰,۰۰۰
   به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب به http://r-hosseini.ir/ مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۹۰۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۹۶۴
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۳۹۶
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۵۸۹
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۶۷۰
ریاضی 1و2 مکانیک