راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری11 (مهندسی معماری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری11 (مهندسی معماری ارشد آزاد)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی پرنا
۷۰۶۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۴۰-۶
۱۳۹۳
۶
شومیز
۳۲۸
۲۲۰,۰۰۰
   ویژه رشته های: مهندسی معماری - تکنولوژی معماری - بازسازی پس از سانحه

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۶۹۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۱۷۹
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۰۵
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۸۹۲
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۴
معماری 6(درک عمومی