راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری8 (بانک تستهای ارشد... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری8 (بانک تستهای ارشد از سال85 الی 1392)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۳۳-۱
۱۳۹۲
۶
شومیز
۵۱۸
۲۲۰,۰۰۰
   شامل سوالات کنکور سراسری  از سال  1385 الی1392 می باشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۹۰۳
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۷۳۸
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۲۸۰
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۳۹۵
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۰۷۳۶
معماری 6(درک عمومی