راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 3(دروس فنی ساختمان 3) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 3(دروس فنی ساختمان 3)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۰۲-۴
۱۳۹۲
۴
شومیز
۵۸۴
۲۴۰,۰۰۰
   دروس فنی ساختمان 3

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۲۵۴
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۹۶۴
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۶۲۱
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۰۲۱
معماری 6(درک عمومی
توضیحات| نمایش:۸۹۴۳
معماری 7 (درک عمومی