راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 2 (دروس فنی ساختمان 2) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 2 (دروس فنی ساختمان 2)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۵۹-۱
۱۳۹۱
۵
شومیز
۵۸۴
۲۳۰,۰۰۰
   دروس فنی ساختمان2

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۹۴۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۸۲۱
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۸۰۴۷
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۲۲
معماری 6(درک عمومی
توضیحات| نمایش:۹۳۷۶
معماری 7 (درک عمومی