راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تستهای مهندسی نفت (از سال... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : تستهای مهندسی نفت (از سال 82 الی 88)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مجتبی پردل
۷۱۹۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۰۴-۰
۱۳۸۸
۱
شومیز
۷۶۰
۱۳۰,۰۰۰
   برای کسب اطلاعات بیشتر, مشاوره  تخصصی رایگان و اطلاع از کلاسهای حضوری استاد میرجردوی (سرپرست مؤلفین مهندسی نفت راهیان ارشد) به وبسایت تخصصی  WWW.RAHIANNAFT.COM  مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۴۵
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۱۳۰
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۰۲۳
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۷۹۱
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۴۶۱
مهندسی مخازن جلد 2