راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شهرسازی جلد 1(برنامه ریزی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   برنامه ریزی شهری ومنطقه ای
نام کتاب : شهرسازی جلد 1(برنامه ریزی شهری ومنطقه ای_ طراحی شهری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمد خلیلی
۷۲۲۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۳۶-۵
۱۳۹۰
۲
شومیز
۵۳۶
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۹۷۷
شهرسازی جلد