راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فوتونیک کتاب دوم(فیزیک... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   فیزیک
نام کتاب : فوتونیک کتاب دوم(فیزیک مدرن - الکترونیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی فخرایی ساری - محمد رضا ایمانی دیزچه
۷۱۱۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۸۷-۳
۱۳۸۸
۱
شومیز
۲۳۰
۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۳۸۲۹
مهندسی هسته ای 1
توضیحات| نمایش:۵۶۶۵
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۵۷۱۱
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۶۹۵۴
فیزیک-زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۷۹۶۹
فیزیک پایه 1و2و3