راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سوالات مهندسی کامپیوتر -... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : سوالات مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر و IT(سراسری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خلیلی فر - عبدی پور - زمانی - رافع - شیبانی
۷۱۸۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۴-۳
۱۳۸۹
۱
شومیز
۲۸۰
۸۰,۰۰۰
   آزاد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۵۵۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۶۶۷
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۵۵۵
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۲۵۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۹۹۹۰
هوش مصنوعی