راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مجموعه سوالات مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : مجموعه سوالات مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر -IT آزاد 89
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر - روح اله عبدی پور - بهزاد زمانی - وحید رافع
۷۱۸۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۹۴-۸
۱۳۸۹
۱
شومیز
۲۹۶
۸۰,۰۰۰
   دانشگاه دولتی سال 1389

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۳۰
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۷۳۷
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۵۷۳
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۷۰۰۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۳۶۱۸
هوش مصنوعی