راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی کامپیوتر VLSI | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : مهندسی کامپیوتر VLSI
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهرام نجفی
۷۱۸۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۲۳-۱
۱۳۸۷
۱
شومیز
۱۸۸
۳۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۴۸۲
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۵۳۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۴۴۳
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۱۵۷
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۹۵۳۸
هوش مصنوعی