راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال داده ها (مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : انتقال داده ها (مهندسی کامپیوتر)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
امین حسن زاده
۷۱۸۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۳۱-۶
۱۳۸۷
۱
ش.میز
۲۳۴
۴۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۳۰
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۷۴۱
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۵۷۶
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۷۰۱۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۳۶۳۱
هوش مصنوعی