راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی الگوریتم (مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : طراحی الگوریتم (مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر و IT
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
جواد رضائی - نیلوفر شمسی جامخانه)
۷۱۸۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۱۵-۳
۱۳۸۹
۱
شومیز
۳۷۴
۷۲,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۱۶۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۵۹۴
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۴۳۱
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۹۲۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۲۸۳۴
هوش مصنوعی