راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پایگاه داده ها (مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : پایگاه داده ها (مهندسی کامپیوتر و IT
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
جواد رضائی
۷۱۸۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۳۶-۱
۱۳۸۸
۱
شومیز
۲۷۸
۵۳,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۴۴۵
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۳۹۶
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۳۳۲
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۰۸۷
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۹۱۴۷
هوش مصنوعی