راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوش مصنوعی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۳۶-۳
۱۳۹۷
۹
شومیز
۵۰۸
۴۳۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۰۳۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۴۰۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۲۹
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۷۹۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۵۲۴۰
پایگاه داده ها