لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۴-۹
۱۳۹۵
۷
شومیز
۵۷۲
۴۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۸۸۷
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۶۷۷۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۲۸۱
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۵۱۲۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۳۵۶۸
پایگاه داده ها