راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوش مصنوعی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۴-۹
۱۳۹۵
۷
شومیز
۴۷۲
۴۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۳۱۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۸۲۳
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۰۷۵
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۵۸۲۸
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۴۱۷۴
پایگاه داده ها