راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوش مصنوعی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : هوش مصنوعی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر روح الله عبدی پور - دکتر ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۴-۸
۱۳۹۷
۱۰
شومیز
۵۲۰
۵۶۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۸۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۹۸
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۶۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۴۶۳۸
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۱۰۲۷۷
زبان تخصصی