راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | محاسبات عددی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : محاسبات عددی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۱۷۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۰۱-۰
۱۳۹۰
۲۳
شومیز
۲۰۸
۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۷۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۳۶۶
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۷۴۲
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۱۶۲۴۴
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۳۹۱۱
پایگاه داده ها