راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | محاسبات عددی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : محاسبات عددی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۱۷۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۰۱-۰
۱۳۹۰
۲۳
شومیز
۲۰۸
۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۰۵۶
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۱۰۹
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۵۵۹
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۱۵۴۵۴
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۳۷۸۵
پایگاه داده ها