راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات مهندسی(برق -... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : ریاضیات مهندسی(برق - کامپیوتر - مکانیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس محمد کاشفی
۷۲۴۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۴۹-۱
۱۳۸۸
۱
شومیز
۳۰۲
۶۰,۰۰۰
   قابل استفاده داوطلبان مهندسی:برق - کامپیوتر - مکانیک (شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد از سال 1381 الی1388)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۰۲۶
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۱۸۲۳
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۴۲۳۵
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۲۱۲۰۵
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۱۸۶۵۹
مدارهای الکتریکی 1