راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات مهندسی(برق -... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : ریاضیات مهندسی(برق - کامپیوتر - مکانیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس محمد کاشفی
۷۲۴۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۴۹-۱
۱۳۸۸
۱
شومیز
۳۰۲
۶۰,۰۰۰
   قابل استفاده داوطلبان مهندسی:برق - کامپیوتر - مکانیک (شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد از سال 1381 الی1388)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۵۷۲
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۳۲۵۱
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۵۰۵۱
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۲۲۹۷۷
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۱۹۷۸۸
مدارهای الکتریکی 1