راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات جلد 1 (ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات جلد 1 (ویژه کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۰۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۵-۵
۱۳۹۴
۱۰
شومیز
۸۱۶
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۶۳۵
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۹۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۲۸۷۷
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۶۰۰
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۰۹۷۶
کنترل فرآیندها