راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات جلد 1 (ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات جلد 1 (ویژه کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۰۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۵-۵
۱۳۹۴
۱۰
شومیز
۸۱۶
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۰۳۸۷
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۴۰۹
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۳۳۷۲
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۰۲۸
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۷۶
کنترل فرآیندها