راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات کاربردی عددی 1(... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ریاضیات کاربردی عددی 1( محاسبات عددی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۲۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۵۶-۴
۱۳۹۴
۸
شوميز
۴۱۶
۲۵۰,۰۰۰
   این جلد شامل محاسبات عددی میبانشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۹۳۱
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۱۵۲
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۳۰۴۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۷۷۴
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۱۱۹۷
کنترل فرآیندها