راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات کاربردی عددی 1(... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : ریاضیات کاربردی عددی 1( محاسبات عددی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۲۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۵۶-۴
۱۳۹۴
۸
شوميز
۴۱۶
۲۵۰,۰۰۰
   این جلد شامل محاسبات عددی میبانشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۱۷۹۴
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۱۶۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۷۰۹
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۶۴۲
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۰۸۸۴
مکانیک سیالات جلد 1