راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | برنامه نویسی کامپیوتر | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : برنامه نویسی کامپیوتر
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد اباذر نور حسينی- محمد علی آقا جانی
۷۲۴۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۱۴-۲
۱۳۸۶
۱
شوميز
۳۰۸
۵۲,۰۰۰
   برای رشته مهندسی صنایع

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۵۳
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۰۵۹
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۴۸۱۴
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۰۶۳
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۳۷۸۳
زبان تخصصی انگلیسی