راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی انگلیسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : زبان تخصصی انگلیسی مهندسی صنایع
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
امیر حسن زاده - مونا اورعی
۷۲۸۷
۹۶۴-۵۰۱-۱۹۰-۶
۱۳۸۸
۲
شوميز
۴۰۰
۷۸,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۰۴۵
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۴۵۶۱
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۴۱۳۱
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۴۳۶۲
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۲۳۷۲
برنامه نویسی