لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : ریاضی 1 و 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی - الیاس هنگامیان اصل با همکاری محمد خدامی...
۷۰۵۹
۹-۱۳۲-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۸۵
۲
شوميز
۶۵۶
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۷۴۱
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۴۱۹۵
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۳۹۴۴
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۲۸۷۵
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۲۱۸۱
برنامه نویسی