راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک سوالات مهندسی پلیمر | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : بانک سوالات مهندسی پلیمر
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
گروه مولفین
۷۰۵۸
-
۱۳۸۹
۱
شوميز
۷۱۲
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۰۷۱
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۵۴۲
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۳۲۶
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۲۰۳
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۷۳۹۰
ریاضیات کاربردی