راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد - کتاب پنجم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد - کتاب پنجم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
امير مهدی همايون فکری - هادی قاسمی
۷۱۶۵
۹۶۴-۵۰۱-۰۵۹-۴
۱۳۸۴
۱
شوميز
۵۲۰
۵۷,۰۰۰
   دروس تخصصی کارشناسی (گرايش متالورژی استخراجي)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۷۱۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۴۵۹
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۴۷۸
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۷۸۴
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۶۵۸۱
ریاضی عمومی 1 (برای