راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد - کتاب پنجم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد - کتاب پنجم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
امير مهدی همايون فکری - هادی قاسمی
۷۱۶۵
۹۶۴-۵۰۱-۰۵۹-۴
۱۳۸۴
۱
شوميز
۵۲۰
۵۷,۰۰۰
   دروس تخصصی کارشناسی (گرايش متالورژی استخراجي)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۳۹
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۳۷۵
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۳۷۴
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۷۰۸
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۶۴۸۹
ریاضی عمومی 1 (برای