راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد- کتاب چهارم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد- کتاب چهارم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
اميرمهدی همايون فکری
۷۱۶۴
۹۶۴-۵۰۱-۰۵۸-۶
۱۳۸۹
۲
شوميز
۵۵۲
۱۱۰,۰۰۰
   دروس تخصصی کارشناسي (متالورژی صنعتي)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۳۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۷۳۴
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۸۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۶۶۲
مهندسی مواد - کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۵۳
ریاضی عمومی 1 (برای