راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معادلات دیفرانسیل مکانیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : معادلات دیفرانسیل مکانیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۱۳۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۵۷-۰
۱۳۹۰
۳
شوميز
۴۰۰
۱۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۴۵۲
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۷۹۹۸
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۵۴۳
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۹۲۲
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۰۱۲
مهندسی معدن 3