راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معادلات دیفرانسیل مکانیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : معادلات دیفرانسیل مکانیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۱۳۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۵۷-۰
۱۳۹۰
۳
شوميز
۴۰۰
۱۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۲۲۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۵۵۰
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۸۷۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۸۱۱۳
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۵۲۰۷
ریاضی 1و2 مکانیک