راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی مکانیک | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : زبان تخصصی مکانیک
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
شهرام میر احمدی شریفی
۷۱۳۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۶۵-۵
۱۳۹۰
۴
شوميز
۶۷۲
۱۶۰,۰۰۰
   زبان تخصصی انگلیسی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۸۱۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۸۹۶۸
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۴۶۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۹۱۴
ریاضی 1و2 مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۶۲۹
مروری سریع بر