راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری سیستمهای کامپیوتری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : معماری سیستمهای کامپیوتری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
فرشاد صفایی
۷۰۸۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۲۴-۳
۱۳۹۳
۳
شوميز
۶۹۶
۳۵۰,۰۰۰
   ویژه رشته های: مهندسی کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات IT و علوم کامپیوتر

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۷۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۶۳۸
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۷۰۵۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۳۹۳۱
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۵۶۳۴
پایگاه داده ها