لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : آنالیز عددی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد داود منصوری
۷۰۸۲
۹۶۴-۵۰۱-۰۳۶-۵
۱۳۸۴
۱
شوميز
۵۴۴
۵۴,۰۰۰
   جلد اول

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۷۶۴
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۲۷۷
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۵۱۲۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۳۵۳۲
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۳۵۶۵
پایگاه داده ها