راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | شیمی - زبان تخصصی انگلیسی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شیمی - زبان تخصصی انگلیسی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
علیرضا رضایی راد و محمدرضا رضایی راد
۷۱۲۵
۰-۰۷۸-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۸۸
۳
شوميز
۴۰۰
۷۸,۰۰۰
   درس وسولات كنكور كارشناسی ارشد با پاسخ به همراه واژه نامه تخصصی انگليسی به فارسی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۷۰
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۱۱۳۳۰
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۴۹۳۳
شيمی معدنی
توضیحات| نمایش:۸۳۰۹
شیمی فیزیک
توضیحات| نمایش:۴۴۰۶
شیمی کاربردی