لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   شیمی
نام کتاب : شيمی معدنی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
عليرضا رضايی راد عباس يوسفی
۷۱۲۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۸۴-۹
۱۳۸۹
۴
شومیز
۴۸۰
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۸۴۲
شيمی تجزیه
توضیحات| نمایش:۶۴۷۶
شیمی آلی
توضیحات| نمایش:۴۳۳۱
شیمی - زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۵۵۵۵
شیمی فیزیک
توضیحات| نمایش:۲۲۶۶
شیمی کاربردی